Nieuwsbrieven

Hieronder treft u informatie aan over de meest recente nieuwsbrieven die via email verzonden zijn.
Als lid/donateur kunt u een kopie aanvragen via de ledenadministratie.
Nieuwsbrief nr. 123               dd.   15-03-2020
Beste MWR Leden en Donateurs,
Het MWR Bestuur heeft besloten, in navolging van de richtlijnen en adviezen van de Overheid, het RIVM, maar b.v. ook van het Watersport Verbond, om alle activiteiten, inclusief clubhuis en bar tot nader bericht, maar in elk geval tot 1 april a.s. te laten vervallen.
Dus vanaf heden is de bar gesloten, is er komende zaterdag geen steiger boenen en zijn de klusavonden en projecten tot nader order gestopt.
Of het kranen van de boten op 4 april a.s.  kan doorgaan, laat ik jullie zo spoedig mogelijk weten.
Het Bestuur zal jullie, waar nodig, over de ontwikkelingen op de hoogte houden en vertrouwt er op dat jullie begrip hebben voor deze hopelijk kortstondige aangepaste situatie.
Namens het MWR Bestuur
Nieuwsbrief nr. 124       dd.  19-3-2020   Follow-up Coronavirus effecten op activiteiten bij de MWR.
Nieuwsbrief nr. 125        dd    2-4-2020   Verscherpte richtlijnen bij de MWR, per direct.
Nieuwsbrief nr. 126        dd    9-4-2020   Inzake onze actuele MWR situatie en de verantwoordelijkheden.
Nieuwsbrief nr. 127        dd   25-4-2020   Kranen van de boten, speciale maatregelen hiervoor en overige informatie.
Nieuwsbrief nr. 127A     dd  25-4-2020    Aanvullende informatie na gesprek met een BOA 
Hebt u, als lid of donateur,  één van de hierboven vermelde nieuwsbrieven niet ontvangen ?
Stuur dan een bericht naar ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl

X