Nieuwsbrieven

Hieronder treft u informatie aan over de meest recente nieuwsbrieven die via email verzonden zijn.  Als lid/donateur kunt u een kopie aanvragen via de ledenadministratie.
Nieuwsbrief nr. 119                dd.   22-11-2019      Agenda voor de ALV.
Nieuwsbrief nr. 120               dd.   28-12-2019     Informatie over diverse activiteiten.
Nieuwsbrief nr. 121                 dd.    10- 1-2020     Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
Hebt u, als lid of donateur,  één van de hierboven vermelde nieuwsbrieven niet ontvangen ?
Stuur dan een bericht naar ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl

X