Mededeling naar aanleiding van de door de overheid genomen Corona maatregelen
De sociëteit/ clubgebouw en de klus ruimte/zolder zijn vanaf 30-9-2020 gesloten en mogen niet gebruikt worden.
Het is toegestaan om gebruik van Uw boot te maken en het terrein te betreden, uiteraard wel met inachtneming van de regels:
Het terrein is toegankelijk voor alle leden mits de 1,5 m afstandsregel wordt toegepast (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tot volwassenen, leden uit één huishouden en jongeren tot 18 jaar onderling).

X